Kirjoittajat

Vuonna 2012 päättyneen Openrisk-hankkeen aikana blogeja kirjoittivat alla esitellyt tutkijat. Nyt pitkän tauon jälkeen kirjoittamista jatkaa Jouko Heikkilä.

Jouko Heikkilä (Joukon kirjoitukset)

Jouko Heikkilä Olen toiminut VTT:llä tutkijana vuodesta 1989. Koulutukseltani olen konetekniikan DI. Myös aikuiskasvatustiedettä olen opiskellut, vaikka varsinaista tutkintoa ei olekaan. Työurani alkuaikojen tutkimuksissa kehittämiskohteena olivat laitteiden ja järjestelmien turvallisuussuunnittelu sekä turvallisuusanalyysimenetelmät. Tekoäly oli siihen aikaan ”kova sana” ja kehittelimme turvallisuusanalyysin automatisointia. Sen jälkeen kehitimme kokonaisvaltaista – esimerkiksi koko teollisuuslaitoksen kattavaa – turvallisuusanalyysin menettelyä, jossa teknisten järjestelmän ja johtamisen tarkastelut yhdistettiin. 90-luvun lopulla siirryin tutkimaan turvallisuusjohtamista ja turvallisten toimintatapojen edistämistä. Työni on pääasiassa kohdistunut prosessi- ja työturvallisuuteen sekä teollisuuteen ja rakentamiseen. Viime vuosina mukaan on tullut myös potilasturvallisuus ja terveydenhuolto. Näiden rinnalla olen osallistunut myös käyttövarmuuteen ja kunnossapitoon liittyvään tutkimustyöhön.  Sosiaalisen median käyttöä turvallisuuden edistämisessä tutkivassa Openrisk-hankkeessa toimin projektipäällikkönä. Tutkijana hankkeessa toimin turvallisuuden kehittämisen asiantuntijana. Sosiaalisen median käytön osalta kokemukset ovat suunnilleen Openrisk-hankkeen mittaiset – joskin tietotekniikan käyttäjänä olen aina ollut suhteelisen aktiivinen. Uskon ja pelkään, että vaarojen tunnistamiseen painottunut tutkijataustani näyttäytyy kirjoituksina, jotka lukijalle näyttävät ehkä turhankin kielteissävytteisinä. Pohjimmitaan tunnen kuitenkin olevani tutkija ja kehittäjä, joka avoimin mielin ja mahdollisuuksia etsien tarkastelee kohdettaan.

Jukka Huhtamäki (Jukan kirjoitukset)

Jukka Huhtamäki

Aloitin Hypermedialaboratoriossa 2000-luvun taitteessa ensin tutkimusapulaisena javalmistumisen jälkeen tutkijana ja opettajana. Pääaineena DI-tutkinnossani oli hypermedia, joka on myön jatko-opintojeni aihealue. Viimeisten muutaman vuoden aikana työtehtäväni ovat keskittyneet erityisesti verkkopalvelujen toteutustekniikkaan liittyviin kysymyksiin ja sosiaalisen median alustojen ja muiden verkkopalvelujen kehitystyön läpiviemisen käytäntöjen edistämiseen. Tästä aihepiiristä oli luontevaa edetä verkkopalvelun käytön visualisointiin ja analyysiin (jota voi myös Web-analytiikaksi kutsua) ja edelleen sosiaalisten verkostojen analyysin menetelmiin ja datalähtöiseen verkostoanalyysiin. Informaation visualisoinnin periaatteisiin nojaavan lähestymistapamme pohjatyöt tehtiin syksyllä 2010 päättyneessä OPAALS-hankkeessa, jossa oma työosuuteni kiteytyi Wille SNA Toolkitiin. Työvälinepakin tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten datalähteiden sekä visualisointi- ja analysointivälineiden ja -menetelmien yhteiskäyttö mahdollisimman suoraviivaisesti.

Hypermedialaboratoriossa on käynnissä tällä hetkellä useita sosiaalisen median käytön analyysiin ja visualisointiin liittyviä tutkimushankkeita, joista oman työni kannalta tärkein on kysyntä- ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden vaikutusten mittaamisen menetelmiä sosiaalisen median dataan nojaten kehittävä Sindi, jonka synergiaedut Openrisk-hankkeen kanssa ovat merkittävät visualisointi- ja analyysityön näkökulmasta. Toimin myös osana kansainvälistä Innovation Ecosystems Network -tutkimusryhmää ja lisäksi opetan verkkopalveluiden kehittämisen tekniikkaa ja menetelmiä osana Hypermedialaboratorion antamaa opetusta.

Anne-Maritta Tervakari (AnneMarittan kirjoitukset)

AnneMarittaOlen valmistunut aikoinani yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen pohjoisemmasta yliopistosta sosiaalipolitiikan koulutusohjelmasta erityisalueena informaatioyhteiskunnan palvelut. Sivuaineeni tietojenkäsittelytiede, hypermedia, sosiaalipsykologia tukivat mainiosti pääaineopintojani. Päädyin kymmenen vuotta sitten eli helmikuussa 2001 työskentelemään Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) virtuaaliyliopistohankkeeseen. Tuolloin toimenkuvaani kuului opetushenkilöstön ohjaus digitaalisen oppimateriaalin sisällöntuotannossa. Vuonna 2003 siirryin TTY :n Hypermedialaboratorioon ja opetushenkilöstön tukitoiminnan ohella ryhdyin työskentelemään erilaisissa hypermedialaboratorion projekteissa tutkimus- ja kehitystehtävissä, jotka liittyvät verkkopalveluiden informaatiosisältöjen ja asiointiprosessien käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun sekä verkkopalveluiden laadukkuuden arvioimiseen ja testaamiseen. Olen myös toiminut hypermedian opetustehtävissä ja oman alani opinnäytetöiden ohjaajana ainakin vuodesta 2005 asti.

Viimeaikaisimmat työtehtäväni opetuksen ohella ovat liittyneet erityisesti sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen erilaisissa verkkopalvelukonteksteissa. Työssäni olen paneutunut verkkopalveluiden informaatiosisältöjen ja toimintoprosessein suunnitteluun ja arviointiin sekä nykyisin yhä enemmän käyttäjien toiminnan ja käyttäytymisen ja niissä tapahtuvien muutosten analysointiin. Hypermedialaboratoriossa on tällä hetkellä käynnissä lukuisia sosiaalisen median käytön analyysiin ja visualisointiin liittyviä tutkimushankkeita, joissa omana alueenani on visualisointien käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen sosiaalisten verkostojen matemaattisten analyysimenetelmien (SNA) rinnalla tavoitteena etsiä selityksiä SNA :n avulla tunnistetuille mielenkiintoisille ilmiöille. Tähän aihepiiriin liittyy luontevasti väitöskirjatyöni, jossa tarkastelen verkkopalveluiden ominaispiirteiden suhdetta käyttäjien laadun kokemuksiin sekä yhteyttä siihen, miten käyttäjät suhtautuvat verkkopalveluihin.

Suvi Pihkala

Toimin Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimuksessa suunnittelijana ja projektitutkijana ja tällä hetkellä toinen jalka tietojenkäsittelytieteiden laitoksella, jonka kautta tutkijan roolissa Openrisk-hankkeessa. Taustaltani löytyy kulttuuriantropologia, joka pääaineenani valmistuin aikoinaan filosofian maisteriksi. Nais- ja sukupuolentutkimuksessa työkenttääni ovat erityisesti verkkovuorovaikutus sekä sukupuolistuneen väkivallan kysymykset. Jälkimmäisen osalta vedän kansainvälistä 25 opintopisteen opintokokonaisuutta monitieteisen opiskelijajoukon kanssa, mikä on joka vuosi aiheen raskaudesta huolimatta yhtä mielenkiintoinen ja intensiivinen kokemus. Koska toteutamme kouluksen verkossa, ovat verkkovuorovaikutukseen ja erityisesti väkivallattomaan ja välittävään sellaiseen liittyvät kysymykset jatkuvan tarkastelun kohteena. Openrisk-hankkeessa toimin erityisesti työpaikkakiusaamiseen puuttumisen asiantuntijaverkoston parissa, jossa väkivalta, sensitiivisiin sisältöalueisiin liittyvät haasteet ja verkkovuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat siis keskeisiä teemoja myös.

Pirjo Näkki (Pirjon kirjoitukset)

Olen sosiaalisen median ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun tutkija VTT:llä. Valmistuin vuonna 2006 informaatioverkostojen DI:ksi Teknillisestä korkeakoulusta, ja teen parhaillaan jatko-opintoja Aalto-yliopistossa. Tutkimusaiheenani on sosiaalisen median hyödyntäminen käyttäjälähtöisessä innovoinnissa. Sivuaineeni on työpsykologian alalta.

Olen VTT:llä kehittänyt mm. avoimen innovoinnin Owela-verkkolaboratoriota ja tehnyt siellä useita tutkimuksia ja tuotekehitysprojekteja kuluttajakäyttäjien kanssa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s